top of page

קונסול הכבוד - עופר קרזנר

ב-16 במאי 2013, נערך במשרד החוץ בירושלים טקס למינויו של עופר קרז'נר לקונסול הכבוד של הקונסוליה האוקראינית בירושלים. קרז'נר, יליד 1957, הוא אחד מאנשי הנדל"ן והפיתוח הישראליים המובילים הפועלים באוקראינה. 

עופר קרז'נר - תחילת הדרך

בין השנים 1982-1975 שירת בצה"ל כטייס קרב בחיל-האוויר, ולאחר מכן במשך 13 שנה עסק באינטנסיביות בפיתוח עסקי בישראל. מאמציו התפרסו על פני מגוון תחומים, כגון: תעשיית התרופות, מזון, אופנה וטיפול בפסולת מסוכנת.

 

עופר קרז'נר מתחיל עסקים באוקראינה

בשנת 1998, החל עופר קרז'נר את פעילותו היזמית באוקראינה, בעיקר בתחומי הבנייה והפיתוח של נדל"ן. מאז הוא פועל לקידום היחסים בין אוקראינה לישראל. קרז'נר אירח אנשי עסקים ישראליים רבים באוקראינה והביא משקיעים אוקראינים לישראל, בכך תרם לקידום המסחר והעסקים בין שתי המדינות.

עופר קרז'נר ממונה לקונסול הכבוד

עופר קרז'נר בתפקידו כקונסול כבוד משמש נציג עבור כחצי מיליון האוקראינים המתגוררים בישראל ועבור אנשי עסקים ותיירים מאוקראינה שעשויים להזדקק לשירותים קונסולריים.

 

"חשוב לדעת כי בשנים האחרונות אוקראינה הוכיחה את עצמה שוב ושוב כידידת אמת של מדינת ישראל" אמר קרז'נר בנאומו הראשון במשרד החוץ כקונסול כבוד, והוסיף "במציאות דיפלומטית לא פשוטה – הוכיחה אוקראינה עמידה איתנה לצד ישראל הן במישור המדיני, הן במישור הביטחוני. אני מתחייב לעשות ככל יכולתי כקונסול כבוד של אוקראינה בישראל - להעמקת הקשרים בין הכלכלות, בין האנשים,  בין העמים ובין המדינות."

 

במקביל לפעילותו העסקית, עופר קרז'נר פעיל מאוד במגזר החברתי והתרבותי בישראל.  הוא תורם ומסייע באופן קבוע לתיאטרון גשר, המקדם את השפה והתרבות הרוסית בישראל. קרז'נר הקדיש זמן רב ומשאבים לפרויקט הציוני החשוב "צבר", המעודד צעירים יהודיים מחו"ל להתגייס לצה"ל, וסייע רבות לפרויקט "תגלית", המקרב נוער יהודי מהתפוצות לישראל.

               טקס הענקת כתב מינוי – נאומו של עופר קרזנר

עופר קרז'נר מקבל את אות הכבוד
___1188331_orig.jpg
bottom of page