top of page

יחסי אוקראינה-ישראל

בישראל מתגוררים כיום כחצי מיליון עולים מאוקראינה. על רקע זה עורכות ממשלות שתי המדינות תיאום ושיתוף פעולה במגוון חזיתות במסגרת הסכמים שונים שנחתמו ב השנים מאז 1993. הסכמים אלה סייעו לבנות שותפות על בסיס האינטרסים של שתי המדינות בנושאים רבים: ביקורת גבולות, מיסוי, תרבות, תובלה אווירית וכן קידום השקעות ושמירה עליהן.
 

16 שנים של יחסים חזקים

מאז 2004, הן נשיא אוקראינה, ויקטור ינוקוביץ', והן סגן ראש ממשלת אוקראינה, קונסטנטין גרישנקו, נועדו עם שרים בממשלת ישראל מספר פעמים בישראל ומחוצה לה. היחסים בין המדינות התחזקו לא רק בזכות עיסוק בסוגיות הנוגעות לחוק הבינלאומי, אלא גם על בסיס החשיבות שמייחסות המדינות להיבטים תרבותיים.

 

תרבות יהודי אוקראינה

השורשים התרבותיים בין המדינות עמוקים. קונסול הכבוד עופר קרז'נר מציין כי העם היהודי ומדינת ישראל התברכו במנהיגים דגולים שבאו מאוקראינה ותרמו תרומה אדירה להקמתה וביסוסה של מדינת ישראל – כמו זאב ז'בוטינסקי, יוסף טרומפלדור, גולדה מאיר, לוי אשכול ואפרים קציר. במקביל התברכנו באנשי רוח ותרבות – כמו חיים נחמן ביאליק, שלום עליכם, ואחד העם.

בעליות הגדולות של שנות השבעים והתשעים התברכנו במאות אלפי יהודים, שהגשימו את חלום העלייה, ונתנו תנופה גדולה למדע ולתרבות בישראל."

bottom of page